Ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare

Cererile pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziţionării de calculatoare începând cu anul 2020, pot fi depuse până la data de 17 aprilie 2020, pe e-mailul școlii avramiancu18@yahoo.com . Pentru informații suplimentare vă rugăm să ne contactați de luni până vineri, la nr. de telefon  0770 618 461 –  între orele 10-15. conform CALENDARULUI (Anexa nr. 1 la normele metodologice).

Acte necesare:

  1. Cerere tip – conform modelului;
  2. Copie a certificatului de naștere sau a actului de identitate al elevului/elevei;
  3. Copii ale certificatelor de naștere sau a actelor de identitate, după caz, ale celorlalți membri ai familiei;
  4. Adeverinșă de la instituțiile de învățământ/unitățile din care să rezulte calitatea de elev sau student a celorlalți frați /surori, cu specificarea faptului  dacă au beneficiat sau nu de această facilitate, deoarece ajutorul se acordă o singură dată în cadrul unei familii;
  5. Acte doveditoare privind veniturile brute cu caracter permanent realizate de catre membri familiei în luna precedentă de punerii cererii –  în original.

Conform art. 10 alineatul (2) Calendarul pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare se actualizează anual. Plafonul a fost indexat în anul 2018 de la 150 de lei la 250 lei venit brut lunar pe membru de familie.

.https://gov.ro/ro/guvernul/procesul-legislativ/note-de-fundamentare/nota-de-fundamentare-hg-nr-225-26-03-2020&page=5

Hotărârea nr. 225/2020 din 26 martie 2020

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

*