Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar

CAPITOLUL I – DISPOZIŢII GENERALE Art.1. Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, denumit în continuare regulament, cuprinde norme referitoare la organizarea şi funcţionarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular, în conformitate cu Legea învăţământului Citește mai departe Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar

Ordine MECTS privind organizarea examenelor naționale

Evaluare națională pentru elevii clasei a VIII-a OMECTS 5606/2012 – ORDIN privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul şcolar 2012-2013 OMECTS 5606/2012 – Calendarul de desfăşurare a evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, Citește mai departe Ordine MECTS privind organizarea examenelor naționale