Concurs ore educație fizică și sport

Şcoala Gimnazială “Avram Iancu” Arad organizează concurs pentru ocuparea a unei catedre (18 ore) de educație fzică și sport – specializare handbal, conform O.M.E.N. nr.4959/02.09.2013.

Inspecţia specială la clasă se va desfăşura în 09.02.2015, ora 10.

Proba scrisă va avea loc în data de 10.02.2015, ora 10, la Şcoala Gimnazială “Avram Iancu” Arad.

Dosarele se vor depune la secretariatul unităţii (Arad, Vasile Conta, nr.2B, telefon 0357-407085) până în data de 05.02.2015, între orele 9 – 14.

Dosarul cu şină va cuprinde cererea din Anexa 1 cu actele doveditoare menţionate la sfârşitul Anexei 1 din Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului şcolar în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat – anexă la O.M.E.N. nr.4959/02.09.2013.

Director, Prof. MOLDOVAN POMPILIU

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

*